A vásárlástól való elállás joga

Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 naptári napon belül elállási joga van (webáruházban történő rendelés esetén), amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • Az elállási jog minden termékre vonatkozik. Azok a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé, értékcsökkenést számolunk fel.
 • Személyes vásárlás esetén 3 napon beül lehet elállni a vásárlástól és evvel egy időben vissza hozni üzletünkbe a terméket. 
 • Amennyiben eláll a szerződéstől, akkor köteles  a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a terméket a határidő lejárta előtt küldjük vissza. Fontos tudni, hogy kétség esetén a vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogunkat határidőben bejelentettük.
 • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben az info@fittsport.com címen kell bejelentenie vagy címünkre (GBG-Trade Kft. (FittSport), 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/B) visszaküldenie a kinyomtatott kitöltött elállási nyilatkozat mintát.
 • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
 • Az Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást az elállást követő 14 naptári napon belül visszatérítjük.  Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követően, az elállástól számított 14 naptári napon belül visszautaljuk a teljes összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
 • Az utánvétellel feladott csomagokat a GBG-Trade Kft. technikai okokból nem tudja elfogadni.
 • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
 • Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
 • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a GBG-Trade Kft. Nem vonható felelősségre.
 • Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 • Elállás esetén a termék az Eladó címére küldendő vissza: GBG-Trade Kft. (FittSport), 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/B

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabály szövegét a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

i