A vásárlástól való elállás joga

Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 naptári napon belül elállási joga van (webáruházban történő rendelés esetén), amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • Az elállási jog minden termékre vonatkozik. Azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé, értékcsökkenést számolunk fel. Az elállás nem vonatkozik az olyan zárt csomagolású termékre, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem használható.
 • Személyes vásárlás esetén 3 napon beül lehet elállni a vásárlástól és evvel egy időben vissza hozni üzletünkbe a terméket. 
 • Amennyiben eláll a szerződéstől, akkor köteles  a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a terméket a határidő lejárta előtt küldjük vissza. Fontos tudni, hogy kétség esetén a vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogunkat határidőben bejelentettük.
 • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben az info@fittsport.com címen kell bejelentenie vagy címünkre (GBG-Trade Kft. (FittSport), 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/B) visszaküldenie a kinyomtatott kitöltött elállási nyilatkozat mintát.
 • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
 • Az Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást az elállást követő 14 naptári napon belül visszatérítjük.  Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követően, az elállástól számított 14 naptári napon belül visszautaljuk a teljes összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
 • Az utánvétellel feladott csomagokat a GBG-Trade Kft. technikai okokból nem tudja elfogadni.
 • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
 • Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
 • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a GBG-Trade Kft. Nem vonható felelősségre.
 • Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 • Elállás esetén a termék az Eladó címére küldendő vissza: GBG-Trade Kft. (FittSport), 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/B

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabály szövegét a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

i