Garancia

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Garanciális korlátozások

A garancia csak és kizárólag normál, a termékek használati útmutatójában meghatározott és annak megfelelően előírt körülmények és használat esetén érvényes annak feltételeként, hogy az összeszerelés, beüzemelés és karbantartás a használati útmutatóban megfogalmazottakkal összhangban történik. Garanciális kötelezettségvállalás a gyártót sem és a forgalmazót sem terheli a garancia korábban ismertetett feltételeinek részleges vagy teljes elmulasztása, hiánya vagy megszegése esetén. A garanciális időszak a vásárlás napjával kezdődik. A garancia az eredeti garanciajegy vagy számla bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a terméket a tisztelt vásárló nem rendeltetésszerűen használja, a termék garanciális javításának a lehetősége elveszik.

Szavatosság, reklamáció és garancia

Termékeinkért a következő feltételek mellett vállalunk garanciát:

 • Ingyen kijavítjuk a sporteszköz azon hibáit és hiányosságait, melyek bizonyíthatóan a gyártási hibából erednek.
 • A garancia nem terjed ki az elemekre, teleszkópokra és az olyan törékeny,kopó részekre, mint pl. az üveg, műanyag, bőr, kárpit, kötélzet, kerekek, további kopó alkatrészek.
 • A garanciakötelezettség nem áll fenn az olyan csekély jelentőségű minőségeltérések esetén, melyek a sporteszköz értéke és használhatósága szempontjából jelentéktelenek.
 • A garanciaszolgáltatás olyan módon történik, hogy a hibás részeket választásunk szerint ingyen helyreállítjuk vagy a hiányzó részeket pótoljuk, vagy a sporteszközt a vételár egyidejű kifizetésével visszavesszük (amennyiben annak javítása nem lehetséges - az egyéb ide vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellet). Az anyag- és munkaköltség minket terhel.
 • A garancialevelet (jótállási jegyet) a vásárlás időpontjáról be kell mutatni.
 • Bizonyos esetekben a vevőszolgálat a javítóműhellyel való megbeszélés alapján tudja Önt felhatalmazni a hibás alkatrész kicserélésére, amelyet Önnek elküldünk. Ebben az esetben természetesen a garanciajog nem szűnik meg.   
 • Az ezeken túlmenő vagy egyéb igények érvényesítése különösen, amelyek a készüléken kívül eső kárigények megtérítésére vonatkoznak, továbbá a törvény által nem előírt felelősségvállalás ki van zárva.

A GBG-Trade Kft. által forgalmazott, eladott sportszerekre a törvényben előírt 1 év garancia érvényes:

 • Az ennél hosszabb garanciális idő a termék részletes leírásában feltüntetésre kerül.
 • Bizonyos termékeinkre cégünk kiemelt garanciát vállal, melyet a termék adatlapján, és a jótállási jegyen jelöl meg.
 • A kiemelt termékek 24, vagy 36 hónapos garanciával rendelkezhetnek.
 • A vázszerkezetre, futópad motorra vonatkozó megnövelt időtartam (3,5,10,15 év) ezeknél a termékeknél kizárólag a termék vázszerkezetére, vagy motorjára érvényesek.

Kellékszavatosság: minden a fittsport.com által eladott termékben a vásárláskor már meglévő rejtett vagy gyártási hibáért felelősségel tartozik.

Termékszavatosság: azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

Az esetleges reklamációt azonnal és különös figyelemmel kezeljük:

 • A vásárló köteles az árut a megvételekor, átvételekor figyelmesen átellenőrizni.
 • Áruhibák, nem teljes csomagolás, sérült csomagolás esetén ezt azonnal jelezni kell az eladó felé.
 • A szállítás közben keletkezett hibákért cégünk nem vállal felelősséget.
 • A nyitott, láthatóan sérült csomagolást, kérjük a futártól NEM átvenni és ezt cégünk felé azonnal, még a szállítási napon, jelezni.

Meghibásodás esetén:

 • A vásárló a hiba felfedése után köteles a kifogását haladéktalanul (max. 1 héten belül) közölni a www.fittsport.hu oldalon található (GARANCIA/HIBABEJELENTÉS) elektronikus szervizbejelentőn keresztül.
 • A hiba észlelésétől kezdve a javítás befejezéséig a terméket használni nem szabad. A hibás termék tovább történő használata miatt bekövetkezett károkért az eladó nem felel.
 • A termékek szervizbe szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia.
 • A termék javítás utáni visszaszállítása viszont már ingyenes. Abban az esetben amennyiben a  termék nem igényel javítást, a probléma nem szavatossági vagy jótállási vonzatú a javítás, visszaszállítás költségét visszaterheljük.

Kivételt képeznek a szervizbe szállítási alól azok a márkák, ahol a márkaszerviz országos, díjmentes kiszállást biztosít a garanciaidő alatt.
Szerviz az otthonában az alábbi termékek esetén: ezen márkákról és típusokról kérjük érdeklődjön telefonon!

Egyedi kiszállás

Ügyfeleinknek kérésre kiszállási díj ellenében, időpont egyeztetés után lehetőséget biztosítunk egyedi kiszállásra.

 • Garanciális gép szervizbe juttatása
 • Garanciaidő utáni gép szervizbe juttatása
 • Sürgős szállítás

Kiszállási díjunk egyszeri 5.000 Ft-ból (Budapesten) vidékre Budapest határától kilométerenként 80 Ft-ot számolunk fel, Továbbá a kiszállásnál nem garanciális hiba esetén a rezsi óradíj is fizetendő 5.000 Ft minden megkezdett óra.

A jótállás érvényességét veszti az alábbi esetekben:

 • Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, túlterhelés okozta, illetve a nem egyenletesen biztosított feszültség (230V +/- max 5%)
 • Ha a meghibásodást a súlykorláton felüli felhasználó túlterhelése okozta.
 • Ha nem tartja be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő karbantartó anyagot használ
 • Ha a berendezést szakszerűtlenül vagy illetéktelenek helyezték üzembe vagy javították
 • Ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta
 • Ha a gyártási szám nem egyezik meg a garanciajegyen feltüntetett számmal
 • Ha a berendezés hibáit külső mechanikai vagy vegyi hatások okozták
 • Ha a meghibásodást az előírt karbantartás bejelentésének elmulasztása okozta
 • A garancia nem érvényes a forgó kopó alkatrészekre.
 • Ha a gép hibáját helytelen összeszerelés okozza, melynek javítása csak alkatrészcserével oldható meg, az alkatrészt, illetve cseréjének munkadíját a vevő fizeti.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére használati útmutatót mellékelünk a berendezésekhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibákra jótállást nem vállalunk, ezek a javítási költsége a jótállási időn belül is a Vevőt terhelik.

Karbantartási munkák elvégzése: (szilikonozás, csavarkötések ellenőrzése, egyéb beállítások) a vásárló feladatát képezik. A karbantartási munkák elmaradásából meghibásodott termék javítási költsége a garanciális időn belül a vásárlót terheli.

Hibabejelentéséhez kérjük, kattintson az alábbi címre: Fittsport hibabejelentés 
(kérjük, tüntessék fel címüket, telefonszámukat és a vásárlás időpontját!)

Szervizelés, összeszerelés valamint garancián túli szerviz

Hibaelhárítás kapcsolatos kérdések miatt kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben szervizigényt jelentett be, várja meg kollégáink jelentkezését.  A szerelést sosem végzi el Önnek a futárcég munkatársa. A szervizelés vagy szerelés időpontját mindig a központtal kell egyeztetni, ahol közös megegyezés alapján választjuk ki az Önnek megfelelő időt. A termék összeszerelését vagy javítását mindig csak EGY kiküldött technikus végzi, így a vásárlónak biztosítania kell a szerelésre megfelelő helyet, a vásárolt terméket elhelyezni a megfelelő helyre vagy segítséget biztosítani a termék áthelyezéséhez.

 • Ingyenes szervizelés: amennyiben a termékre vonatkozik garancia, a terméket ingyenesen javítjuk.
 • Fizetett szervizelés: a fizetett szervizelés esetében a megrendelő téríti meg a szervizelés teljes költségét. Ezt a költséget a szervizelés megkezdése előtt jelzik a megrendelő felé. A szervizelés csakis a megrendelő jóváhagyásával kezdődik el.
 • Szerviz az otthonában: meghibásodás esetén némely terméket a szervizes kollégák a helyszínen javítanak.
 • Szervizelés a központunkban: helyszínen nem javítható termékeket csakis a központunkban van lehetőségünk javítani. A beszállítás költségét, amennyiben a termék nem felel meg bizonyos feltételeknek, mindig a vásárló fizeti.
 • Garancián túli szerviz: a garancia lejárta után sem feledkezünk meg termékeinkről. Garancián túli szervizelést a központunkban vállalunk előzetes megegyezés alapján.


Vissza
i