Garancia

Garancia fitness gépekre

Jótállási feltételek:

GBG-Trade Kft – mint forgalmazó – a JÓTÁLLÁSI JEGY kiállítása napjától számított 12 / 24 / 36 / 48 hónapig (gyártótól függően) jótállást vállal az általa forgalmazott kardio-, és fitness gépekre. Ez alól kivételt képeznek a kondicionáló teremben üzemeltetett otthoni kardio-, és fitness gépek, melyekre jótállást semmilyen formában nem vállal. A jótállás iránti igényt az eredeti JÓTÁLLÁSI JEGY bemutatásával lehet érvényesíteni.

Hiba esetén:
Ha a vásárló javítást kér, a törekedni kell a hiba leggyorsabb elhárítására, a probléma megoldásra. Ha a termék nem javítható, a termék azonos típusú új termékre történő csere kérhető. A vevő a hibát a kötelezett költségére (a magyar normáknak megfelelő összeg erejéig) maga kijavíthatja, vagy kijavíttathatja.

A hiba bejelentése:
A vásárlónak a terméket, a vásárlást követően haladéktalanul meg kell vizsgálnia és az esetleges hibát a javítószolgálatnál haladéktalanul jeleznie, kell írásban. A vásárlónak a jótállási igényt a javítószolgálatnál kell bejelentenie levélben, vagy E-mailben.

 • A vásárló köteles a hiba felfedése után, kifogását haladéktalanul közölni.
 • A hiba első észlelésétől kezdve a javítás befejezéséig a terméket használni nem szabad. A hibás termék tovább történő használata miatt bekövetkezett károk megtérítéséért az eladó nem felel.

A javítás helye:
Javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a garanciaidő alatt díjmentesen a vásárlóval egyezteti és kölcsönösen megfelelő időpontban teljesíti. Amennyiben a vásárló a kiszállást követően nem tartózkodik a megbeszélt helyszínen, az újbóli kiszállásnak, illetve a termék szervizbe szállításának költsége a vevőt terheli. A jótállás ideje alatt javított termék visszaszállításáról a szerviz gondoskodik.

A jótállás érvényességét veszti az alábbi esetekben:

 • Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, túlterhelés okozta, illetve a nem egyenletesen biztosított feszültség (230V +/- max 5%)
 • Ha a meghibásodást a súlykorláton felüli felhasználó túlterhelése okozta.
 • Ha nem tartja be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő karbantartó anyagot használ
 • Ha a berendezést szakszerűtlenül vagy illetéktelenek helyezték üzembe vagy javították
 • Ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta
 • Ha a gyártási szám nem egyezik meg a garanciajegyen feltüntetett számmal
 • Ha a berendezés hibáit külső mechanikai vagy vegyi hatások okozták
 • Ha a meghibásodást az előírt karbantartás bejelentésének elmulasztása okozta
 • A garancia csak az első vásárlóra érvényes és az nem továbbítható
 • A garancia nem érvényes a forgó kopó alkatrészekre.
 • Ha a gép hibáját helytelen összeszerelés okozza, melynek javítása csak alkatrészcserével oldható meg, az alkatrészt, illetve cseréjének munkadíját a vevő fizeti.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére használati útmutatót mellékelünk a berendezésekhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibákra jótállást nem vállalunk, ezek a javítási költsége a jótállási időn belül is a Vevőt terhelik.

Karbantartási munkák elvégzése:
(szilikonozás, csavarkötések ellenőrzése, egyéb beállítások) a vásárló feladatát képezik. A karbantartási munkák elmaradásából meghibásodott termék javítási költsége a garanciális időn belül a vásárlót terheli.

Hibabejelentéséhez kérjük kattintson az alábbi címre: (kérjük tüntessék fel címüket, telefonszámukat és a vásárlás időpontját!)

GARANCIÁLIS HIBA BEJELENTÉS

 

i